Puslapio lankymas

0774032
Šiandien
Vakar
Šią savaitę
Praeitą savaitę
Šį mėnesį
Praeitą mėnesį
Iš viso
107
446
3319
4201
10477
13851
774032

Numatoma
408


Jūsų IP:172.31.28.20

Paieška

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. birželio 30 d.:

Finansinių ataskaitų rinkinys

Biudžeto vykdymas


Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. kovo 31 d.:

Finansinių ataskaitų rinkinys

Biudžeto vykdymas


Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. gruodžio 31 d.:

Finansinių ataskaitų rinkinys

Biudžeto vykdymas


Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. rugsėjo 30 d.:

Finansinių ataskaitų rinkinys

Biudžeto vykdymas


Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. birželio 30 d.:

Finansinių ataskaitų rinkinys

Biudžeto vykdymas


Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. kovo 31 d.:

Finansinių ataskaitų rinkinys

Biudžeto vykdymas


 

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. gruodžio 31 d.:

Finansinių ataskaitų rinkinys

Biudžeto vykdymas

 


 

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. kovo 31 d.:

1. Finansinės būklės ataskaita

2. Veiklos rezultatų ataskaita

3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

4. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita.

5. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita.

6. Aiškinamasis raštas

7. Aiškinamasis raštas

 


 

 Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. birželio 30 d.:

1. Finansinės būklės ataskaita

2. Veiklos rezultatų ataskaita

3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

4. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita.

5. Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita.

6. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita.

7. Informacija apie ilgalaikia materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti vykdymą.

8. Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės 1993-07-08 d nutarimą Nr. 511, darbo užmokesčiui vykdymą

9. Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės 1993-07-08 d nutarimą Nr. 511, darbo užmokesčiui vykdymą

10. Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės 1993-07-08 d nutarimą Nr. 511, darbo užmokesčiui vykdymą

11. Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės 1993-07-08 d nutarimą Nr. 511, darbo užmokesčiui vykdymą

12. Aiškinamasis raštas

13. Aiškinamasis raštas

 


 Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. kovo 31 d.:

1. Finansinės būklės ataskaita

2. Veiklos rezultatų ataskaita

3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

4. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita.

5. Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita.

6. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

7. Aiškinamasis raštas

8. Aiškinamasis raštas


Finansinių ataskaitų rinkinys 2015 m. gruodžio 31 d.:

1. Finansinės būklės ataskaita

2. Veiklos rezultatų ataskaita

3. Pinigų srautų ataskaita

4. Grynojo turto pokyčių ataskaita

5. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

6. Informacija apie išankstinius mokėjimus

7. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

8. Pagrindinės veiklos pajamos

9. Kitos veikllos pajamos ir sąnaudos

10.Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertė pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

11. Nemterialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

12. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas

13. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

14. Informacija pie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

15. Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis

16. Būsimosios pagrindinės nuomos įmokos, numatomos gauti pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis, pagal laikotarpius

17. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

18. Finansavimo sumų likučiai

19. Informacija pagal veiklos segmentus

20. Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės 1993-07-08 d nutarimą Nr. 511, darbo užmokesčiui vykdymą

21. Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės 1993-07-08 d nutarimą Nr. 511, darbo užmokesčiui vykdymą

22. Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės 1993-07-08 d nutarimą Nr. 511, darbo užmokesčiui vykdymą

23. Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės 1993-07-08 d nutarimą Nr. 511, darbo užmokesčiui vykdymą

24. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita.

25. Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita.

26. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita.

27. Informacija apie ilgalaikia materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti vykdymą.

28.Aiškinamasis raštas

29.Aiškinamasis raštas 


 

 Finansinių ataskaitų rinkinys 2015 m. rugsėjo 31 d.:

1. Finansinės būklės ataskaita

2. Veiklos rezultatų ataskaita

3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

4. Aiškinamasis raštas


 Finansinių ataskaitų rinkinys 2015 m. birželio 30 d.:

1. Finansinės būklės ataskaita

2. Veiklos rezultatų ataskaita

3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

4. Aiškinamasis raštas


Finansinių ataskaitų rinkinys 2014 m. gruodžio 31 d.:

1. Finansinės būklės ataskaita

2. Veiklos rezultatų ataskaita

3. Pinigų srautų ataskaita

4. Grynojo turto pokyčių ataskaita

5. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

6. Informacija apie išankstinius mokėjimus

7. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

8. Pagrindinės veiklos pajamos

9. Kitos veikllos pajamos ir sąnaudos

10.Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertė pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

11. Nemterialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

12. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas

13. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

14. Informacija pie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

15. Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis

16. Būsimosios pagrindinės nuomos įmokos, numatomos gauti pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis, pagal laikotarpius

17. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

18. Finansavimo sumų likučiai

19. Informacija pagal veiklos segmentus

20.Aiškinamasis raštas 

 


Finansinių ataskaitų rinkinys 2014 m. rugsėjo 30 d.:

1. Finansinės būklės ataskaita

2. Veiklos rezultatų ataskaita

3.

4.Aiškinamasis raštas 


Finansinių ataskaitų rinkinys 2014 m. birželio 30 d.:

1. Finansinės būklės ataskaita

2. Veiklos rezultatų ataskaita

3.

4. Aiškinamasis raštas


 Finansinių ataskaitų rinkinys 2014 m. kovo 31 d.:

1. Finansinės būklės ataskaita

2. Veiklos rezultatų ataskaita

3.

4.

5. Aiškinamasis raštas


Finansinių ataskaitų rinkinys 2013 m. gruodžio 31 d.:

1. Finansinės būklės ataskaita

2. Veiklos rezultatų ataskaita

3. Pinigų srautų ataskaita

4. Grynojo turto pokyčių ataskaita

5. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

6. Informacija apie išankstinius mokėjimus 

7. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

8. Pagrindinės veiklos pajamos

9. Kitos veikllos pajamos ir sąnaudos

10. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertė pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

11.Nemterialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

12.Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas

13.Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus 

14.Informacija pie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

15.Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis

16.Būsimosios pagrindinės nuomos įmokos, numatomos gauti pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis, pagal laikotarpius

17.Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

18. Finansavimo sumų likučiai

19. Informacija pagal veiklos segmentus


Finansinių ataskaitų rinkinys 2013 m. rugsėjo 30 d.:

1. Finansinės būklės ataskaita

2. Veiklos rezultatų ataskaita

3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

4. Aiškinamasis raštas

 


Finansinių ataskaitų rinkinys 2013 m. birželio 30 d.:

 

1. Finansinės būklės ataskaita

2. Veiklos rezultatų ataskaita

3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

4. Aiškinamasis raštas


Finansinių ataskaitų rinkinys 2013 m. kovo 31 d.:

 

1. Finansinės būklės ataskaita

2. Veiklos rezultatų ataskaita

3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

4. Aiškinamasis raštas

 


Finansinių ataskaitų rinkinys 2012 m. gruodžio 31 d.:

 

1. Finansinės būklės ataskaita

2. Veiklos rezultatų ataskaita

3. Pinigų srautų ataskaita

4. Grynojo turto pokyčių ataskaita

5. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

6. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

7. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

8. Informacija pagal veiklos segmentus


Finansinių ataskaitų rinkinys 2012 m. rugsėjo 30 d.:

 

1. Finansinės būklės ataskaita

2. Veiklos rezultatų ataskaita

3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

4.Aiškinamasis raštas


Finansinių ataskaitų rinkinys 2012 m. birželio 30 d.:

 

1. Finansinės būklės ataskaita

2. Veiklos rezultatų ataskaita

3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

4. Aiškinamasis raštas

 


 Finansinių ataskaitų rinkinys 2012 m. kovo 31 d.:

 

1. Finansinės būklės ataskaita

2. Veiklos rezultatų ataskaita

3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

4. Aiškinamasis raštas

 


 Finansinių ataskaitų rinkinys 2011 m. gruodžio 31 d.:

 

1. Finansinės būklės ataskaita

2. Veiklos rezultatų ataskaita

3. Pinigų srautų ataskaita

4. Grynojo turto pokyčių ataskaita

5. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

6. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

7. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

8. Informacija pagal veiklos segmentus

9. Aiškinamasis raštas

 


 Finansinių ataskaitų rinkinys 2011 m. rugsėjo 30 d.:

 

1. Finansinės būklės ataskaita

2. Veiklos rezultatų ataskaita

3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus

4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

 


 Finansinių ataskaitų rinkinys 2011 m. birželio 30 d.:

 

1. Finansinės būklės ataskaita

2. Veiklos rezultatų ataskaita

3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus

4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

 


Finansinių ataskaitų rinkinys 2011 m. kovo 31 d.:

 

1. Finansinės būklės ataskaita

2. Veiklos rezultatų ataskaita

3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus

4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

 


 Finansinių ataskaitų rinkinys 2010 m. gruodžio 31 d.:

 

1. Finansinės būklės ataskaita

2. Veiklos rezultatų ataskaita

3. Grynojo turto pokyčių ataskaita

4. Pinigų srautų ataskaita